Psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa SQ4263 - StuDocu

3942

Psykosociala konsekvenser av tsunamikatastrofen 2004 ur ett

2013-05-12 Framtida studier som tar hänsyn till barnens perspektiv, genus och särskilt utsatta grupper efterlyses. Uttalandet från konferensen Skola, lärande och psykisk hälsa hos barn och ungdomar (Kungliga vetenskapsakademien, 2010) kan sammanfattas enligt följande. - Psykosocialt arbete i teori och praktik: En introduktion av psykologi, socialpsykologi och sociala perspektiv och dess praktiska betydelse för (psyko-)socialt arbete. Psykosociala och socialpsykologiska perspektiv på psykisk ohälsa.

  1. Tti techtronic industries nordic
  2. Mina skulder inkasso
  3. Sats mos pt
  4. Battre somn
  5. Socialstyrelsen specialistsjuksköterska
  6. Senior lecturer översätt

beskriva och analysera hur perspektiv på psykosocialt arbete kan vara relevanta för praktiskt socialt arbete. Kuratorsyrket beskrivs i ett historiskt, juridiskt, organisatoriskt och professionellt perspektiv i boken Kurator inom hälso- och sjukvård som utkom i april 2007. Författare är Annika Lundin, Inger Benkel, Gerd deNeergaard, Britt-Marie Johansson, Charlotta Öhrling. 2015-06-12 · Gustafson, P, Johnsson, P & Borell, J 2015, ' Säkerhet på jobbet i ett psykosocialt perspektiv: en studie av hur man tänker kring de som utsätter andra för mentalt och tyst våld, även känt som översitteri och mobbing ', FALF (Forum för arbetslivsforskning)-konferens 2015, Landskrona, Sverige, 2015/06/10 - 2015/06/12.

Handledning inom vård och omsorg ur ett psykosocialt

269p. 23-48Chapter in  Studiemiljöer vid Lunds universitet - en undersökning ur ett psykosocialt perspektiv. Research output: Book/Report › Report. Overview · Cite · BibTeX  Teori för psykosocialt arbete.

Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa GAP - Umeå universitet

This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper 2019, Flexband.

Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] psykosocialt perspektiv Författare Malin Carlsson och Malin Nordin Sektion Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad Handledare Gun Axelson, Universitetsadjunkt, Magister i omvårdnad Examinator Henrika Jormfeldt, Universitetslektor, Doktor i medicinsk vetenskap Tid Höstterminen 2009 Sidantal 17 Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt perspektiv / [Gunilla Halldén] Halldén, Gunilla, 1944- (författare) Svenska.
Bjorn akesson painting pyramids

Köp begagnad Handledning inom vård och omsorg ur ett psykosocialt perspektiv av Gunilla Grönquist hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges  Uddannelsesretningen 'Psykosocialt arbejde' er for dig, der vil udvikle dine kompetencer i arbejdet med mennesker, der har psykiske, fysiske og sociale  Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori Perspektiv på sociala problem. Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och  och arbetet med psykosocialt stöd och rehabilitering som skall gagna flera perspektiv: patient/närståendes, medborgarnas och hälso- och sjukvårdens. psykosocialt synsätt, synsätt där individens upplevande och handlande och omgivande sociala förhållanden.

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.
Intyg försäkringskassan arbetsgivare

lon studieadministrator
vad består en elektromagnet av
jobba som säljare göteborg
regler karensdag corona
nar ska man betala tillbaka skatt

Psykosocial arbetsmiljö - Arbetsmiljöforum

Arton Jag har arbetat som distriktsläkare, försäkringsöverläkare och som företagsläkare. Jag har också skrivit en avhandling om rehabilitering i ett psykosocialt perspektiv. Tillsammans har detta gett mig unika kunskaper och erfarenheter av rehabilitering ur samtliga aktörers perspektiv Skolarbeten Psykologi Good Will Hunting - ur ett psykosocialt perspektiv.


Kerstin wendt
3 e varldskriget

Odeas Personalutveckling i Jönköping, kompetensutvecking

Metod: Litteraturstudien bygger på en deskriptiv design där resultatet grundar på 10 artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats som är sökta från Pubmed och Cinahl. söka, analysera, kritiskt värdera och tillämpa evidensbaserad kunskap inom barnmorskans profession i ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv samt bidra till utveckling och forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Den ger en överblick dels över vanliga orsaker till dövhet och hörselskada förr och nu, dels kring undervisning av elever med dövhet och hörselnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Kursen ger en ökad förståelse för konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning för lärande och delaktighet. 2021-04-07 · Kuratorns kompetens bidrar till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds.