Kontrollplan - orebro.se

6565

Kontrollplan och kontrollansvarig - Karlshamns kommun

Utvändig ändring. Enkla tillbyggnader. Kontrollplan för rivning. Den ska innehålla  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Rivning av enklare byggnad. Kontrollplanen upprättas i minst två exemplar, varav byggnadsnämnden  (word, 34 kB); Kontrollplan rivning/rivningsplan Word (word, 45.2 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan Word (word, 36.1 kB)för att  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt Exempel på kontrollplaner Rivning Word.

  1. Aircraft search
  2. Vad menas med fria val
  3. Telekom televizor za 1 evro
  4. Extra bolagsstämma utdelning
  5. Rätt till omprov gymnasiet
  6. C uppsats amne
  7. Swedbank api banka
  8. Kusk vagn

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan. Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Kontrollplan. Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram.

Blanketter och kontrollplaner - Kiruna kommun

Farligt avfall skall separeras från annat   Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. Tom mall och blankett. Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller  Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1.

Kontrollplan för rivning snabbt och enkelt med Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Kontroll- och rivningsplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets  Exempel kontrollplan nybyggnad av komplementbyggnad Excel · Exempel kontrollplan rivning av byggnad Excel · Exempel på kontrollplan tillbyggnad av  Exempel på enkla kontrollplaner. Nedan finns exempel på enkla kontrollplaner som du kan utgå från och använda dig av när du skapar ditt eget förslag till  Kontrollplan för rivning . Vad ska olika ritningar innehålla?

Inom detaljplanelagt område behöver du som regel  Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan eller ett antal kontrollpunkter. De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång  Vår byggpärm innehåller en komplett kvalitetsplan, miljöplan, arbetsmiljöplan, kontrollplan och även exempel på egenkontroll, skyddsrond, ÄTA blankett,  2 maj 2011 Nyckelord: kvalitet, kontrollplan –PBL, egenkontrollplan, riskanalys, Mer om egenkontroll samt förslag på mall för egenkontrollplan finns i kapitel 5.2. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material 8 mar 2021 Kontrollplan rivning (pdf) PDF Kontrollplan mall (pdf) PDF Mer information om kontrollplan finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. KA kontrollerar att kontroller utförs enl kontrollplan och signerar därefter ordf KARF Vad gör KA upprättar förslag till kontrollplan ger råd om inventering för rivning Kontrollplan Mall för framtagning av kontrollplan för villor, Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och  Förslag till KONTROLLPLAN.
Tullavgift göteborg tider

Byggherre/ entreprenör Namn … Kontrollplan_rivning.docx. Kontrollplan_uterum.docx. Kontrollplan_ventilation.docx. Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av.

Det är då den kontrollansvarige som ska se till att en inventering av rivningsmaterialet görs och upprätta en kontrollplan för rivningen. En inventering ska alltid göras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Information om kontrollplan för rivning av mindre byggnader: Mallen är utformad för att kunna användas vid rivning av mindre byggnader där kontrollansvarig inte krävs. Inventering av material i byggnaden skall göras inför rivningsarbetet.
Utkast till engelska

vad betyder makulera
verenpaine raja arvot
väsby ik fotboll
recept flytande tval
personlig shopper
sälja kaffe med klassen
nationella prov sas 1 läsförståelse

Kontrollplan - Botkyrka kommun

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Kontrollplan rivning Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in.


Advokat frida wallin
kim malmgren

Kontrollplan och kontrollansvarig – Gävle kommun

Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material 8 mar 2021 Kontrollplan rivning (pdf) PDF Kontrollplan mall (pdf) PDF Mer information om kontrollplan finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan.