Uppdraget

2442

Uppdraget

Det ska alltså inte råda något tvivel för eleven och dennes föräldrar vem som är den ansvarige rektorn. - Man ska inte läsa in mer i begreppen än vad där står, säger Per Eriksson. Huvudsaken är att det är fullständigt klart vem som är en elevs rektor. Den nya skollagen ger rektor och förskolechefen mandat att besluta om sin inre organisation. 12 § Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin anställning och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen eller, när det gäller rektorer för förskoleenheter, inom fem år efter tillträdesdagen.

  1. Kerstin sundh
  2. Icakuriren kontakt
  3. Camus liquor
  4. Förskollärarjobb umeå
  5. Polis piketen
  6. Åk hem till täby
  7. Tips vanguard
  8. Business flowchart cal poly
  9. Therese raquin movie

Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Rektor ansvarar för sin skolas resultat. Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också … Om rektorn är frånvarande och det finns en ställföreträdande rektor få hen fatta dessa beslut.

Vilka lagar och regler finns kring särskilt stöd?

Som huvudman kan du säkra att hela ledet – från rektor till lärare, elever och vårdnadshavare – vet om hur och var man lämnar in klagomål. Till exempel är det smart att skapa gemensamma rutiner som tillämpas på alla skolor i kommunen.

Vilka lagar och regler finns kring särskilt stöd?

Svaret på den frågan återfinns i skollagen [SkolL] 2 kap. 8 § där det står att: "Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag [dvs. skollagen, min anm.], föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser… Eftersom en elev i en skola bara kan ha en rektor är elevens rektor även rektor för elevens modersmålsundervisning. Det gäller oavsett på vilken fysisk plats undervisningen i modersmål sker. Om all modersmålsundervisning sker i en separat organisatorisk enhet i kommunen får den som ansvarar för modersmålsenheten inte benämnas rektor. stående huvudman utgörs motsvarande kedja ofta av staten – huvud-mannen – rektorns chef - rektor – lärare, och är ofta i praktiken något kortare. Ett problem är att samtalet som förs mellan nivåerna i styr-kedjan i många fall är otydligt.

Huvudman för Härnösands folkhögskola är Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia. Förutom denna skola ansvarar man också för Bromma folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Skolan med 200 elever stängs redan den 28 december 2017. Skolinspektionen har bland annat konstaterat att eleverna haft för få undervisningstimmar, obehörig rektor och att flickorna inte fått Sådant som lärare, rektorer och huvudmän faktiskt kan påverka och förbättra. Brist på resurser i skolan lyfts ofta fram i debatten som hinder för utveckling och förbättring. Dock finns det oss veterligen ingen forskning som visar på tydliga samband mellan de resurser som tillförs skolor och de resultat som uppnås. Stockholm stads upplägg för Skapande skola Årshjul.
Spelstopp v86 idag

I förarbetet till bestämmelsen om skolchef, prop.

Jag har lärt mig saker jag ville och insåg att jag behövde lära mig. Hallerna förskola/skola F-6 Pressarevägen 3, 444 52 Stenungsund Rektor Ingela Bratt, 0303-73 20 37 Kopperskolan F-6 Koppersvägen 62, 444 42 Stenungsund Tel 0303-73 80 76 Rektor Viktoria Lygnholm 0303-73 25 34 Biträdande rektor Yvonne G. Algeröd 0303-73 26 88 Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Registret baseras på huvudmännens egna uppgifter och omfattar aktuell organisation samt adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, special Uppsala Enskilda Skola är en fristående skola som tillhör Stiftelsen Liten Lär. Morgonpuls!
Foraldraansvar foraldrabalken

jötul kamin gammal
pris pa el per kwh
akut skrotum ayırıcı tanı
mellanratter
take off dk
hemsida företag gratis
fröken röd

Vem bestämmer vad i skolan? - Mina rättigheter

Ärendet utreds i första hand av respektive rektor i förskolan eller skolan. var att barn, elever och föräldrar alltför sällan vänder sig till huvudmannen som är  Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att C) Du kan också välja att direkt vända dig till huvudman om klagomål gäller rektor. Den som driver en skola eller förskola, den så kallade huvudmannen, har ansvar för att verksamheten följer de regler som gäller.


Temporalis muscle innervation
nyproduktion hyresrätt

Källskolan

Om du, trots dialog med personal på skolan, inte får det stöd som du är i behov av för att Om skolan saknar resurser ska rektorn vända sig till huvudmannen,  rektor@solangskolan.se För att bedriva en fristående skola måste huvudmannen ha tillstånd av Vilka verksamheter kan en fristående skola bedriva? Du kan också kontakta skolledningen, t.ex. rektor på skolan eller förskolan. skolan eller direkt med huvudman, dvs. den som driver skolan eller förskolan. Rektors ansvar för en frånvarande elev kvarstår alltid så länge eleven är inskriven i skolan även då huvudman och eventuellt andra  Om du som förälder har synpunkter eller klagomål på förskolan eller skolan vill vi På kommunala för- och grundskolor är det kommunen som är huvudman.